Arbejder vent venligst...

Certificerede MakeMyStrategy™- konsulenter

MakeMyStrategy™ er skabt for at gøre det LET og ENKELT for alle at arbejde med strategi – lige fra at udarbejde en overskuelig og professionel strategiplan med en konkret handlingsplan, til at samle virksomhedens forskellige strategimaterialer til en koordineret fælles plan.

Virksomheden kan gøre alt selv - når der er tid til det og til en pris, hvor alle kan være med. Virksomheden kan også vælge at inddrage en ekstern sparringspartner, der støtter og hjælper enten face-to-face eller on-line.

MakeMyStrategy ApS bistår de virksomheder, som ønsker sparring og hjælp både før, under og efter strategiudarbejdelsen. Desuden er en række selvstændige konsulenter certificeret i brugen af værktøjet, således at virksomheden kan få målrettet sparring.

Ønsker du også at blive certificeret så skriv til info@makemystrategy.com for mere information. Vi afholder certificeringskurser hele året.

Der afholdes også virksomhedstilpassede certificeringskurser, så virksomheden selv kan lede og facilitere strategiarbejdet.

En række selvstændige konsulenter er certificeret i brugen af værktøjet:

Hjertet banker for demokratisering af strategiarbejdet

Vi er en samarbejdende organisme, der i fællesskab arbejder for at demokratisere strategiarbejdet med ønsket om at frigive potentiale og derigennem berige verden sammen!

Fakta taler for sig selv

  • Blandt de etablerede virksomheder er et stort uforløst potentiale og for meget strategiarbejde fejler – fejlrate mellem 34%-91%
  • Kun 45,7 % af danske virksomheder overlever de første 3-5 år som iværksættere
  • Undersøgelser fra Gallup viser at kun 13% af den danske arbejdsstyrke er engaged - med andre ord har 87% mere at give af

Det skal vi gøre noget ved – MakeMyStrategy™ giver alle en fair chance for at arbejde med strategi.

Det større formål

Der er flere årsager til, at virksomheder ikke altid lykkedes eller ikke altid udnytter det fulde potentiale. En årsag kan være at virksomheden mangler en klar strategi, en konkret handlingsplan eller mangler at fusionere virksomhedens forskellige strategimaterialer til en koordineret fælles handlingsplan.

Ikke fordi virksomheden ikke vil. Men fordi det er svært. Eller fordi det er dyrt.

Det kan vi gøre noget ved sammen. Vi kan give alle virksomheder en fair chance for at arbejde med strategi.

Ligesom alle mennesker har ret til vand, mener vi også, at alle virksomheder, stor som lille, har ret til strategisk hjælp, så virksomheden kan vokse og bidrage til en bedre verden. Det bør ikke kun være de store penge- og ressourcestærke virksomheder, som præger og skaber fremtiden. Verden er fuld er innovative virksomheder, som kan bidrage til en bedre verden. Og vi har brug for alles bidrag til en bedre bæredygtig verden.

Vores mantra er: Lad os berige verden sammen.

Værdier

MOD
til at sætte sig selv og en ide i spil for at opnå noget bedre for andre og verden.

PASSION
som bringer energi og lyst til at skabe og gøre en forskel.

VILJE
til at udføre passionen med det mod, der kræves.

Bæredygtig udvikling ligger os nært

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015.

Bæredygtig udvikling ligger os nært og vi har i MakeMyStrategy særligt fokus på 3 af de 17 verdensmål:

  • 10.3 og 10.8 som handler om mindre ulighed.
  • 9.3 og 9C som handler om forbedret adgang til ressourcer som fx informations- og kommunikationsteknologi.
  • 5A og 5B som handler om at give lige adgang til ressourcer samt styrke kvinders muligheder gennem teknologi.

Med MakeMyStrategy får du også mulighed for at indarbejde jeres bidrag til den bæredygtige udvikling – det er ikke et krav i løsningen, men et tilbud til dig og din virksomhed.


Teamet

Vi er stolte nørder, som knokler for at gøre det let for dig så du også kan bidrage til en endnu bedre verden. Teamet består af:
Founder, Sanne Markwall, der har en erfaringsbase fra mere end 300 strategiske projekter og mange års praktisk erfaring med at udvikle og implementere strategier i virksomheder ud fra et mix af teoretisk og praktisk tilgang.
Super dygtige og passionerede IT-eksperter, der gør en stor dyd ud af at udvikle visionære digitale løsninger, der påvirker måden vi tænker og arbejder på.
Dedikeret økonomi-specialist, som også brænder for at gøre en forskel til glæde for en bedre verden.
Vores mentor som trofast støtter os på vejen.
Kontorhunden, Conrad, som uanset hvad loyalt logrer og opmuntrer.

Du er altid velkommen til at kontakte os og vi svarer hurtigst muligt.

Kontakt os direkte
info@makemystrategy.com

Eller sig hej til en fra teamet
Founder & CEO
Sanne Markwall
sama@makemystrategy.com