Arbejder vent venligst...

Online strategiplan - optimal anvendelse af tid og penge

Det skal være LET og ENKELT for alle virksomheder, store som små, at arbejde med strategi – lige fra at udarbejde en overskuelig og professionel strategiplan med en konkret handlingsplan til at samle virksomhedens forskellige strategimaterialer til en koordineret fælles handlingsplan.

MakeMyStrategy™ bygger på principperne fra bogen "Strategi i vindervirksomheder" skrevet af forfatterne Jørgen Lægaard og Mikael Vest. Bogen anvendes i undervisningssammenhænge blandt andet på universiteterne og bygger på erfaringer fra omkring 600 strategiprocesser.

Principperne i bogen suppleres i MakeMyStrategy™ af real-life-erfaringer med både strategi og e-læring og giver mulighed for at:

 • indarbejde eget materiale fra netop din virksomhed
 • på en let og effektiv måde involvere relevante personer for at sikre optimal udvikling og eksekvering
 • arbejde dynamisk og agilt uden at binde for mange ressourcer

Med MakeMyStrategy™ får du en løsning som virker i praksis!

Du kan vælge mellem tre modeller afhængigt af din virksomheds behov.

STARTER
175 kr. / mdr. *
 • 1 bruger
 • 1 rådgiveradgang
 • Ekstra bruger - 45kr. / mdr.
 • Cloudløsning
 • Adgang 24/7
 • Chatsupport
 • Handlingsplan
 • Vision, mission og værdier
 • Overblik over forandringsbehov
 • Styringsoverblik
 • Executive summary
 • Konsulent sparring (Tilkøb)
 • ...
 • ...
 • ...
OPRET
PRO
875 kr. / mdr. *
 • 3 brugere
 • 1 rådgiveradgang
 • Ekstra bruger - 89kr. / mdr.
 • * Alt som i STARTER samt
 • Strategiske fravalg
 • Brutto SWOT-oversigt
 • Prioriteret SWOT-oversigt
 • Handlingsplan i kvartal/år
 • Verdensmål
 • Eget materiale indarbejdes
 • Temaer (Must Win Battles)
 • Adgang til cases
 • Detaljeret strategiplan
 • Alt samlet et sted
 • Fuld sporbarhed
OPRET
PRO+
1.475 kr. / mdr. *
 • 10 brugere
 • 1 rådgiveradgang
 • Ekstra bruger - Kontakt os
 • * Alt som i STARTER samt
 • Strategiske fravalg
 • Brutto SWOT-oversigt
 • Prioriteret SWOT-oversigt
 • Handlingsplan i kvartal/år
 • Verdensmål
 • Eget materiale indarbejdes
 • Temaer (Must Win Battles)
 • Adgang til cases
 • Detaljeret strategiplan
 • Alt samlet et sted
 • Fuld sporbarhed
OPRET

* Abonnementet betales månedsvist forud. Et abonnement er bindende i de første 12 måneder, hvorefter det kan opsiges med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Alle priser er eksl. moms


Fleksibel anvendelse

MakeMyStrategy™ er et praktisk anvendeligt værktøj, som kan anvendes på flere forskellige måder:

 • Du kan samle virksomhedens ledergruppe/udvalgte strategi- og nøglepersoner til en række workshops, hvor I sammen anvender MakeMyStrategy™ og udfordrer hinanden
 • Du kan selv ene person anvende MakeMyStrategy™
 • Du kan selv ene person anvende MakeMyStrategy™ og ad hoc få andre kollegaer til at bidrage, gennemse og kommenterer
 • Du kan få en ekstern konsulent til at facilitere strategiarbejdet og anvende MakeMyStrategy™ undervejs. Den eksterne konsulent kan også udfordre jeres svar undervejs. Du kan anvende den konsulent I evt. plejer at bruge eller indgå en aftale med en certificeret MakeMyStrategy™-konsulent, der gerne hjælper virksomheden stærkt videre.

Udbyttet for virksomheden er…

 • …en detaljeret strategiplan baseret på anerkendte strategiske modeller, en konkret handlingsplan samt et executive summary (styringsværktøj)
 • …eksisterende strategimateriale kan indarbejdes så alt strategimateriale er samlet ét sted
 • …struktureret overblik over den nuværende situation incl. en dokumenterbar SWOT-oversigt
 • …vigtige strategiske fravalg så strategien er skarp
 • …beskrivelse af mål for fremtiden - vision, mission, værdier samt evt. verdensmålene
 • …minimal berøring af daglig drift, sparet tid samt ressourcer
 • …sparet kursustid, mødefaciliteter, transport, forplejning og unødig fraværstid
 • …opnået læring undervejs , alignment, fælles sprog og et redskab til kommunikation
 • …sporbarhed så relevante personer kan se bevæggrundene til handlingsplanen
 • …output der kan anvendes overfor ansatte, stakeholders eller investorer og banker

Kom let og enkelt fra tanke til handling

MakeMyStrategy™ sikrer en digital facilitering af strategiarbejdet
 • Snuden holdes i strategi-sporet
 • Besvarelser og eksisterende delmaterialer struktureres
 • Input fusioneres og transformeres til en koordineret handlingsplan, et executive summary samt en detaljeret strategiplan
Vi bygger bro mellem
 • strategisk ekspertviden, diverse strategimodeller og nye digitale løsninger så alle virksomheder let og enkelt kan arbejde med strategi i praksis.
Som det fremgår nedenfor, faciliteres virksomheden igennem nutid, fremtid og handling
NUTID
 • Nutid handler om den nuværende strategiske situation.
 • Du får en række spørgsmål og opgaver, der afklarer både de eksterne og interne strategifaktorer, som er gældende for din virksomhed.
 • Eget strategimateriale, budget mm. Kan indarbejdes ad hoc.
 • Du prioriterer i de udledte styrker, svagheder, muligheder og trusler.
 • Du fastlægger de vigtigste forandringsbehov som virksomheden står overfor i den nuværende situation.
FREMTID
 • Fremtid handler om hvilken fremtidig positionering virksomheden ønsker – altså hvad er målet på sigt.
 • Diverse spørgsmål og opgaver hjælper med at blive helt skarp på virksomhedens vision, mission og værdier.
 • Eget strategimateriale kan indarbejdes ad hoc.
 • Der stilles skarpt på hvem I henvender jer til, hvad I tilbyder, hvordan I tilbyder jeres produkt samt jeres værdier.
 • Mulighed for at indarbejde FN’s verdensmål så strategien også er bæredygtig.
HANDLING
 • Handling har fokus på gabet mellem nutid og fremtid – altså hvad der skal til for at nå målet.
 • En række spørgsmål og opgaver hjælper med at afklare hvilke aktiviteter, der skal ske i fremtiden og hvornår de forskellige aktiviteter skal igangsættes.
 • Det hele ender automatisk op med en konkret handlingsplan, executive summary samt en detaljeret strategiplan.
 • Output kan anvendes som styringsværktøj
 • Alt er professionelt opsat så det også kan anvendes overfor 3. part.

"Hvad sker der i fodbold, hvis man er lidt god til at angribe, lidt god til midtbane, lidt god til back og lidt god til at stå på mål? Du er den perfekte reserve"

Citat, Klaus Berggreen, Berlingske Nyhedsmagasin 31, 2009

JOIN MAKEMYSTRATEGY™ OG LAD OS BERIGE VERDEN SAMMEN.


Opret strategiplan