Arbejder vent venligst...

ONLINE strategiplan / business plan inkl. gameplan til dig der vil selv

Du får en helt ny digital løsning, der giver en masse gevinster.

 • Du kan arbejde 24/7.
 • Let og enkelt bliver du vist den lige vej mod målet – step by step.
 • Du kan tage pauser når du vil – og bliver venligt mindet om at komme i gang igen.
 • Dine strategiske tanker bliver opsamlet, udfordret, organiseret og struktureret.
 • Dine input omdannes automatisk til en professionel strategiplan / business plan inkl. en konkret og eksekverbar gameplan.
 • Du får et struktureret overblik over den nuværende situation, en dokumenterbar SWOT-oversigt, målet for fremtiden samt en konkret og prioriteret gameplan indeholdende de ”kampe” du skal vinde samt aktiviteter, der skal løses for at komme i mål.
 • Der er sporbarhed så relevante personer kan se bevæggrundene til gameplanen, som strategiplanen / business planen har affødt.
 • Du kan indarbejde FN’s 17 verdensmål og sikre dig en bæredygtig strategiplan /business plan.
 • Strategiplanen kan anvendes overfor ansatte, stakeholders eller investorer og banker.
 • Strategiplanen /business planen er baseret på anerkendte modeller.
 • Kræver ikke involvering af konsulenter, da du selv udarbejder din strategiplan / business plan.
 • Prisen er økonomisk overkommelig.


Målgruppen er iværksættere, startups og mindre virksomheder

Join us hvis du står overfor én eller flere af disse udfordringer

 • Du ønsker at virksomheden skal vokse inden- og udenfor landets grænser
 • Der er brug for bedre lånevilkår, dokumentation overfor banken eller at tiltrække yderligere kapital
 • Du har behov for at kvalificere dialogen med ejere og øvrige interessenter
 • Der er ønske om et dynamisk strategiværktøj der kan anvendes igen og igen
 • Du har i begrænset omfang arbejdet struktureret med strategi.
 • Viden, ideer, erfaringer mm. er samlet i hovedet eller spredt på diverse papirer.
 • Der foreligger ikke en struktureret og præsentabel strategiplan / business plan.
 • Strategiplanen / business planen er ikke omsat til en konkret gameplan, som du kan handle eller styre efter.
 • Medarbejdere og/eller andre stakeholders efterspørger en strategiplan / business plan samt en gameplan.
 • Du har ikke økonomien til eller ønsker blot ikke at entrere med de større strategikonsulenthuse.
 • Du ønsker struktur og overblik.
 • Du har behov for en strategiplan / business plan inklusiv en konkret gameplan.

Hjertet banker for iværksættere og mindre virksomheder

MakeMyStrategy er udviklet specielt til dig, der selv ønsker at udarbejde en professionel strategiplan / business plan inkl. en konkret gameplan.

Du får en løsning, der bygger bro mellem strategisk ekspertviden, diverse anerkendte strategimodeller og nye digitale løsninger så du let og enkelt guides step by step i processen med at udarbejde en strategiplan / business plan inkl. gameplan, som du kan styre og handle efter!

Ligesom alle mennesker har ret til vand, mener vi også, at alle virksomheder, stor som lille, har ret til strategisk hjælp, så de kan vokse og bidrage til en bedre verden.

Kun 45,7 % af danske virksomheder overlever de første 3-5 år som iværksættere – det skal vi gøre noget ved.

Det bør ikke kun være de store penge- og ressourcestærke virksomheder, som præger og skaber fremtiden. Verden er fuld er innovative iværksættere, startups samt små og mindre virksomheder, som kan bidrage til en bedre verden. Og vi har brug for alles bidrag til en bedre bæredygtig verden.

MakeMyStrategy bidrager til at udligne den ulige adgang til ressourcer, medvirker til at flere virksomheder overlever samt skaber det grundlæggende fundament for udvikling og vækst for alle – stor som lille.

Vores hjerte banker for at gøre det let og enkelt for alle virksomheder, store som små, at udarbejde en overskuelig og professionel strategiplan /business plan med en tilhørende konkret gameplan.

Vores mantra er: Lad os berige verden sammen.
NUTID
 • Nutid handler om den nuværende strategiske situation.
 • Du får en række spørgsmål og opgaver, der afklarer både eksterne og interne strategifaktorer, som er gældende for din virksomhed.
 • Du skal prioritere i de styrker, svagheder og trusler du undervejs bliver bedt om at identificere.
 • Du får et overblik over de vigtigste forretningsbehov som virksomheden står overfor i den nuværende situation.
FREMTID
 • Fremtid handler om hvilken fremditig positionering virksomheden ønsker - altså hvad er målet for virksomheden på sigt.
 • Du får en række spørgsmål og opgaver, der hjælper dig med at blive helt skarp på virksomhedens vision, mission og værdier.
 • Spørgsmål og opgaver stiller skarpt på hvem I henvender jer til og hvad I tilbyder, hvordan I tilbyder jeres produkt samt jeres værdier.
 • Du får mulighed for at indarbejde FN's verdensmål så strategien også er bæredygtig.
HANDLING
 • Gabet mellem nutid og fremtid - her beskrives hvad der skal til for at nå målet.
 • Du får en række spørgsmål og opgaver, der afklarer hvilke aktitivteter, der skal ske i fremtiden, og hvornår de forskellige aktiviteter skal igangsættes.
 • Det hele ender automatisk op med en fuld færdig strategiplan, inkl. en gameplan, som du kan styre og handle efter.
 • Strategiplanen er professionelt opsat så den også kan anvendes overfor 3. part.

Kom let og hurtigt i gang

Strategi behøver ikke være svært og dyrt. Køb adgang nu og få straks 30 dage til at udarbejde din strategiplan / business plan inkl. konkret gameplan.

Early bird lanceringspris kr. 6.150,00 + moms (normalpris kr. 11.950,00 + moms).

Har du brug for at genbesøge strategien og løbende arbejde med strategiplanen forventer vi at lancere en abonnementsordning til kr. 349,00 + moms pr. måned i løbet af 4. kvartal 2019. Er du interesseret heri så skriv til os på info@makemystrategy.com og du vil høre fra os så snart denne mulighed er klar.

JOIN MAKEMYSTRATEGY OG LAD OS BERIGE VERDEN SAMMEN.


Opret strategiplan